2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Alkalmak érdeklődőknek

Gyülekezetünk sokféle alkalma, csoportja közül a személyes találkozáson túl, a vallásos neveltetést nem, vagy hiányosan kapott felnőtteknek különösképpen a következő lehetőségeket ajánljuk.

Átriumi beszélgetések

Minden év szeptember első felében vasárnap délutánonként kötetlen beszélgetések által van lehetőség közvetlenül gyülekezetünk lelkipásztoraival, presbitereivel egy csésze tea mellett bármilyen jellegű kérdésről beszélgetni (pl. a Szentírásról, a gyülekezeti alkalmainkról, az egyházról és küldetéséről, akár kétségekről is), és lehet ismerkedni a templommal.

A kapcsolatfelvétel alkalmaként szeretettel várunk minden érdeklődőt, közösséget keresőt.

Részletek szeptemberben a honlapunk aktualitás rovatában találhatók.

Bibliaiskola: péntek 19:00 óra

A vallásos neveltetést nem, vagy hiányosan kapott felnőtteknek ajánljuk ezt az alapozó jellegű előadás sorozatot a bibliai üzenet megismeréséhez.

A MIÉRT ÉLJEK? című Isten és önismereti bibliaiskolai előadássorozatot kiscsoportos formában, évenként általában 20-25 felnőtt érdeklődőnek tartjuk.

Minden évben szeptember utolsó péntek este 7 órakor kezdődik a 15-ös teremben.

Az ingyenes előadásokon való részvétel önkéntes és nem jár semmilyen előzetes kötelezettséggel (nincs feleltetés, nincs vizsga!). Jegyzetfüzetet és ha van Bibliát, énekeskönyvet célszerű hozni. De itt vannak közpéldányok is a teremben.

A 25 részes sorozat előadásaival szeretnénk segítségül lenni a hiányzó bibliai ismeretek pótlásában, melyekre minden, magát műveltnek gondoló embernek elengedhetetlenül szüksége van.

Továbbá szeretnénk lehetőséget adni – akiben a lelki döntés, megtérés majd közben megszületik – a felnőtt (keresztelés és) konfirmáció által hitvallástételre és így örvendező, kiegyensúlyozott keresztyén életre, gyülekezetünkhöz való csatlakozásra, egyháztagságra.

Évente virágvasárnap van felnőttek keresztelése, konfirmációja, az itt elhangzottak a Szivárvány májusi vagy júniusi számában olvashatóak.

Ajánljuk:

  • Fiatal pároknak – akik a megelőlegezett bizalom jegyében templomban házasságkötésükre Isten áldását kérték –, hiányosságaik pótlására.
  • Fiatal szülőknek – gyermekük keresztelésekor tett ígéretük teljesítéséhez, vagyis – gyermekük lelki, hitbeli neveléséhez. Ajánljuk azoknak a vallásos neveltetést eddig nem kapott szülőknek akik viszont gyermeküket szeretnék megkereszteltetni, hogy minderre lelkileg felkészüljenek.
  • Minden felnőtt érdeklődőnek – akik nem, vagy hiányosan kaptak eddig vallásos neveltetést, de van bennük nyitottság arra, hogy megismerjék a bibliai üzenetet és annak fényében hozzák meg az életüket befolyásoló hitbeli döntésüket.

A jól átgondolt és bölcs életforma kiválasztásához kívánunk a Biblia több évezredes, kipróbált tanításával segítséget adni.

Legyen nyitott minden jóra önmaga és szerettei javára!

Érdeklődők istentisztelete

Minden év szeptember közepétől három egymást követő vasárnapon a fél 11-es istentiszteletre azokat az érdeklődőket várjuk, akik gyülekezetünkkel és/vagy egyházunkkal nem állnak még szoros kapcsolatban, de szeretnék jobban megismerni a Szentírás üzenetét, illetve ismerkedni gyülekezetünk életével. Az alkalmakat az énekkar és az ifjúság szolgálata is színesíti.

Ezen istentiszteletek végén lehetőség van arra, hogy néhány perc erejéig a lelkipásztorokkal találkozzanak és a lelki segítség lehetséges folytatásáról személyesen beszélgessenek.

A korábbi években az érdeklődők istentiszteletén elhangzott igehirdetéseket, felnőttként keresztyénné lett emberek vallomásait életük megváltozásáról a Szivárványok októberi vagy novemberi számában lehet olvasni.

A részletek szeptemberben honlapunk aktualitás rovatában lesznek megtalálhatóak.

Vasárnapi istentiszteletek

8:30 Istentisztelet a templomban
10:30 Istentisztelet a templomban

Az egyház életének minden megnyilvánulása a vasárnapi istentiszteletek köré szerveződik. Itt hangzik el a megtérésre hívó üzenet. A Krisztus követésére magukat odaszentelt, odaszánt hívők számára szól a bátorító, eligazító, tanító, szolgálatba küldő igei tanítás és itt részesülünk a sákramentumokban. Egész életünk az erre adott háládatos válasz.

A templom szűkös nagysága (450 ülőhely) miatt kényszerűségből, de örömmel két istentiszteletet tartunk minden vasárnap délelőtt, amelyen ugyanaz az igei szolgálat hangzik el.

Az istentisztelet első tíz percében a családok együtt a templomban vannak, majd az óvodás és kisiskolás gyermekek átmennek a termekbe, ahol az ő nyelvükön folynak tovább a két külön csoportban tartott foglalkozások.

A bölcsődés korú gyermekek és szüleik számára az átriumban van hely, ahol kivetítés és kihangosítás által kapcsolódhatnak be a gyülekezeti istentiszteletbe.

Akadálymentesítés

A templom és a gyülekezeti ház épülete akadálymentesített, a rámpa a Mikszáth utca felőli bejáratnál található.

A templomban a földszinten az orgona felőli fal mellett találhatóak a nagyothallók számára biztosított fejhallgatókkal ellátott pad.

Tábor

A júliusban tartott gyülekezeti többgenerációs táborunk kb. 350 résztvevője között ott van mintegy 70-80 kisgyermek, 120-130 gimnazista és egyetemista és 140 szülő illetve nagyszülő is.

Minden évben sok új első táborozó és érdeklődő vesz részt ezen a nagy közösségépítő programunkon.

A tábor célja, tartalma: hitbeli erősödés, gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A délelőtti énektanulás és közös bevezető után most is szeretnénk a kiscsoportos lelki beszélgetések meghittségét megtartani. Más programok pedig segítenék gyülekezetünk különböző korosztályainak, rétegeinek egymás jobb megismerését.

Délutánonként a spontán szerveződő csoportokban nagyszerű kirándulás, sport, játék, kézműves program, vetélkedő, strandolás a tábor gyermek- és úszómedencéjében, a kápolnában pedig az elcsendesedés lehetséges.

Esténként áhítat és közös éneklés lesz mindenkinek a városi templomban.

Az érdeklődőket is szeretettel várunk.

A táborról beszámolók gyülekezeti újságunk a Szivárvány augusztusi, vagy szeptemberi számában találhatóak meg.

Házasság hete

A február közepén megrendezésre kerülő Házasság hete programjai bibliai megalapozottságú segítséget adhatnak:

  • fiataloknak a párkeresés, együtt járás, házasságra készülés kérdéseiben,
  • házasságban élőknek a házasságuk gondozásához,
  • szülőknek a gyermeknevelés feladataihoz,
  • elváltaknak, özvegyeknek helyzetük feldolgozásához.

A Házasság hete részletes programja a honlap aktuális rovatában található meg február elején.

Filmklub

Általában havonta 17:00 órakor szombaton van, a pontosabb időpont a honlap aktuális rovatában található meg.

Gyülekezetünk 15-ös számú nagytermében van a díjmentes filmvetítés mely után egy kis tea mellett közös beszélgetésre, ismerkedésre van lehetőség.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Teaház

A teaház alkalmain – amelyet az átriumban tartunk – lehetőség nyílik kötetlen, jó beszélgetésekre, ismerkedésre, közösség építésre egy csésze finom tea mellett.

Olykor más rendezvény is kapcsolódik párhuzamosan a teaházhoz.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Kerti-parti

Gyülekezetünk kertjében a nyári hónapokban lehetőség van egy kis hozott sütemény, üdítő, gyümölcs mellett kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, közösség építésre.

Olykor egy-egy csoport a templomkertben bográcsozik, vagy süt szalonnát.

Részletes programja honlapunk aktuális rovatában található meg.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!