2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Gondnoki tájékoztató

Így szólnak hozzánk Jézus szavai a Máté evangéliuma 28. részében a 19. versben:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve

őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…”

Pontosan egy hónapja ismertette a gyülekezettel a nagytiszteletű úr presbitériumunk határozatát, szándéknyilatkozatunkat az új gyülekezet alapításáról.

Ebben az ügyben az elmúlt hónapban több lényeges dolog, döntés történt, amelyekről a gyülekezetet szeretném tájékoztatni.

A szándéknyilatkozat 12-es pontjában megfogalmazottak alapján tettük meg az alapítással kapcsolatos első lépéseket, közben egyeztetve a püspök és az esperes úrral a fontosabb részletekről.

A szándéknyilatkozat 12-es pontja így szól: „Missziói szándékunk kinyilvánítása után is Urunk vezetését és áldását kérjük az előttünk álló előkészítő (helyszín, lelkész, eszközök, anyagiak) közös munkánkra, missziói tervünk megvalósulására.”

Létrejött egy úgynevezett gyülekezet alapítói bizottság, melynek feladata a gyülekezet alapítás feltételeinek kidolgozása.

Az alapító és missziós bizottság javaslatára a presbitérium elfogadta az induló gyülekezet költségvetését, létrehozta az alapítói lelkészi munkakört, és döntött a személyi kérdésekben.

Az alapító lelkész kiválasztásának szempontrendszerében figyelembe vettük a gyülekezet alapítók értékelési útmutatójának 13 pontját, az RCA, azaz az Amerikai Református Egyház gyülekezet alapítással megbízott munkatársa, Dr. Douglas McClintic véleményét. Püspök úr előzetesen támogatását adta a kiválasztás módjához.

A presbitérium titkos szavazáson, teljes egyetértésben döntött az alapító lelkész személyéről. Így Püski Dániel kapta ezt a feladatot.

A továbbiakban kérjük püspök urat, hogy presbitériumunk kérését teljesítve, szeptember 1-től rendelje ki Püski Dánielt a gyülekezet alapítás szolgálatára.

Dani az egyetemi gyülekezeten belül a Böszörményi és Kassai úti kampuszon új közösséget szervezett. Az elmúlt években a gyülekezet alapítás témakörébe beásta magát, nemcsak elméleti síkon, de személyesen a helyszínen is tanulmányozta egyesült államokbeli és nyugat-európai gyülekezetek alapítását.

2009 tavaszán, az átrium építése, illetve a templom DAB székház felé történő bővítése kapcsán felmerült az új gyülekezet alapítása, pontosabban akkor úgy fogalmaztunk, hogyha a templom bővítése nem lesz elegendő a növekvő gyülekezet befogadására, akkor új gyülekezet alapításában gondolkodunk. Közel 10 év elteltével, hitben erősebben, talán bölcsebben is, úgy látjuk, hogy egy új közösség indítása lelki, az Úrtól kapott lelki küldetésünk, és nem épületek méretváltozása kell, hogy meghatározza.

A további gyülekezetalapítást érintő eseményekről folyamatosan tájékoztatást adunk, abba be akarjuk vonni a gyülekezetet, az információ átadás különböző módozataival, a honlapon, a Szivárványban és szószéki hirdetésekkel.

Kérjük a mi Urunk, a Krisztus áldását az új gyülekezetünk alapítására!

Kerti Péter

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!