onload="goto_url_idozitett('/')">

» Hírek, aktualitások

s('*', 'hir', '', 'datetime desc', '0,2'); if( $hirek ) { $mit = array('{NEV}', '{KEP}', '{INTRO}', '{DATUM}', '{LINK}'); $sablon = fajlbol_olvas('sablon/hir_thumb.html', true); foreach( $hirek as $hir ) { // kép előállítása if($hir['kep'] && is_file(get_utvonal().$hir['kep'])){ $kep_obj = new Img(get_utvonal().$hir['kep'], $hir['nev'], get_indexkep_sz(), get_indexkep_m()); $fokep = $kep_obj -> getHtml(); }else{ $kep_obj = new Img(get_utvonal().'nincskep.jpg', $hir['nev']); $fokep = $kep_obj -> getHtml(); } // intro $intro = nl2(resz_string($hir['text'], 180)); $link = 'hirek.php?id='.$hir['id']; $mivel = array($hir['nev'], $fokep, $intro, date_formaz($hir['datetime']), $link); echo str_replace($mit ,$mivel, $sablon); } } ?>

» Letöltések

s('*', 'dokumentum', '', 'datetime desc', '0,3'); if( $dokumentumok ) { $mit = array('{NEV}', '{LINK}'); $sablon = fajlbol_olvas('sablon/dok_thumb.html', true); foreach( $dokumentumok as $dokumentum ) { $link = get_utvonal().$dokumentum['file']; $mivel = array($dokumentum['nev'], $link); echo str_replace($mit ,$mivel, $sablon); } } ?>

» Programok

Megnevezés Programok részletes tartalma Helyszín Időpont Tanácsadó / tréner / csoportvezető
Családi élet, gyermeknevelés - tanácsadás Az anya-gyermek kapcsolat támogatását szolgáló pszichológiai tanácsadás figyelemzavaros, agresszív, hiperaktív, magatartászavaros, térbeli orientációs zavarral küzdő gyermekek szüleinek, a helyi református gyülekezet befogadó fókusz- és/vagy korosztályos csoportjaiba is történő irányítással. Programok: 1. 1.1 Egyéni pszichológiai tanácsadás az anya-gyerek kapcsolat elmélyítése és a gyermeknevelési kérdéseiben, a szocializációs folyamatbeli elakadásaiban, a sokszor kialakult családi szerepzavarokban. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. 13. terem 2012. október 18, majd minden csütörtökön 15-18. Gellénné dr. Kálmánchey Márta
1.2 Egyéni pszichológiai tanácsadás az anya-gyerek kapcsolat elmélyítése és a gyermeknevelési kérdéseiben, a szocializációs folyamatbeli elakadásaiban, a sokszor kialakult családi szerepzavarokban. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. 13. terem 2012. október 19, majd minden pénteken 11-14. dr. Nagy Beáta Erika
3. Szülő csoport alakítása a szülőket feszítő aktuális problémák, kérdések rendszeres átbeszélésére a gyermekeik életkorának megfelelő csoportbontásban. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. Lásd később! dr. Nagy Beáta Erika
1.4 Családi (házaspári) feszültségek, problémák feloldását segítő tanácsadás a belső feszültségek veszélyét felismerő, segítséget kérő szülőknek. Tanácsadók: képesítéssel és gyakorlattal rendelkező családterapeuta házaspár (mentálhigiénikus és pszichológus). 4032 Debrecen Bolyai u. 25. 13. terem 2012. október 17, majd kéthetente szerdán 16-19. Kovács Károly és Kovácsné Ember Katalin
Férfi-nő kapcsolatok kialakítását, családtervezést támogató foglalkozások A foglalkozások felépítése a felelős párkapcsolati attitűd kialakítását szolgálja. Fókuszok: elkötelezettség, a hűség, a másik ember tiszteletének jelentősége. A résztvevők közben felfedezik, hogy jellemünk, személyiségünk fejlődését nem a jobb lehetőségek keresése, a problémás kapcsolat lecserélése segíti, hanem a másik ember tisztelete, megismerése, különbözőségek elfogadása, a problémák, a konfliktusok kezelésének megtanulása, ami az elköteleződésben tapasztalható meg. A férfi-nő kapcsolatok kialakításához bemutatjuk a biblikus értékrendhez kapcsolható megközelítést. A foglalkozások a tartós elköteleződést jelentő házasságra, illetve a gyermekvállalásra, mint érték mellett való döntésre orientálnak. A gyakorlatok segítik a világos, érthető kommunikációt, a konfliktusok, az érzelmek helyes kezelését. A résztvevők megismerik a házasságban, családban lévő alapvető szerepeket, feladatokat, a családban gondolkodás, családtervezés, gyermekvállalás kérdéseit, a több gyermek vállalásának jelentőségét. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. Lásd később! Kovács Károly és Kovácsné Ember Katalin
Házasságra felkészítő foglalkozások A foglalkozások segítséget nyújtanak fiatal pároknak, hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra.

A felkészítő 6 alkalom célja:
• Segíteni a jegyespárt, hogy felmérjék: mennyire állnak készen a házasságra. Segíteni, hogy kiértékeljék értékrendjüket, viselkedésüket és a kapcsolatukat egymással, családjaikkal, barátaikkal, valamint megismerjék, elfogadják és kezelni tudják gyökereiket, családjaik örökségét, annak befolyását jelenlegi kapcsolatukra.
• Segíteni, hogy fejlesszék készségüket a jelenlegi és lehetséges konfliktusaik megoldására, hogy minél kevesebb meglepetés érje őket a jövőben.
• Bátorítani az egyéni és közös lelki növekedést.

A 7. alkalom célja: az fiatal házaspár visszatekintése, az eltelt idő értékelése, korrekciós teendők megfogalmazása, megbeszélése.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. Lásd később! Kovács Károly és Kovácsné Ember Katalin
Kismamaklub A foglalkozásokon, egy nyitott kör keretében, kismamák számára biztosítunk lehetőséget a szülői feladatokra való felkészülésre, a gyermeknevelés segítésére. A klub célja az is, hogy a kismamasággal együtt járó bezártságot oldja, találkozási, beszélgetési lehetőséget biztosítson a hasonló helyzetben lévő társaiknak, ugyanakkor tapasztalatokkal, szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak mutathassanak irány a számukra.

A Ringató és a kreatív foglalkozás révén elősegítjük, hogy az anyák megtanulják a gyermekükkel való örömteli együttlétet. A program érintkezési felületet teremt a további beszélgetésre, az otthon lévő, elszigetelt kismamák számára közösség építésére, illetve felkelti az igényt a kismamákban a gyermekekkel való otthoni értelmes foglalkozásra.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. 14. terem 2012. október 15-én, majd minden hétfőn 9.30-11.30 Püskiné Szécsi Judit, Könyves Zsuzsa
Házasság hete A Házasság hete 2013. keretében előadások megtartása, a program eredeti céljaihoz, nemzetközi és helyi hagyományaihoz szervesen kapcsolódóan, szintén a fenti három témakörben (család, házasság, gyermekvállalás- gyermeknevelés). 4032 Debrecen Bolyai u. 25. később tervezendő később tervezendő
A többgenerációs gyülekezeti nagytábor Keretében a család, a házasság, gyermekvállalás és gyermeknevelés kérdéskörében minden résztvevő számára elérhető előadásokat tartunk, a család, házasság, gyermekvállalás- gyermeknevelés témakörben, szerves kapcsolatban a tábor keresztyén üzeneteivel. később tervezendő később tervezendő később tervezendő
Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok kidolgozása A család, házasság, gyermeknevelés tárgyköréhez a Biblia tanítását alapul vevő, alapismereteket nyújtó írásos anyagokat dolgoztunk ki és biztosítunk az érdeklődőknek. Elektronikus formában elérhetőek itt, az „alhonlapon”.

Az ismeretterjesztő anyagok célcsoportjai (füzetek címe):
1. Társkereső, házasságra készülő fiatalok (Segítség a párkeresés útvesztőjében)
2. Házasok (Egység, vagy kétség)
3. Gyermeknevelésben érintettek (Szeret és szabályozás)
nem releváns nem releváns Berényiné Csinády Melinda, Kovács Károly, Gellénné dr. Kálmánchey Márta
Elváltak rehabilitációja, családi életre való alkalmasságának szolgálata A tréning foglalkozik a válások okaival, az elváltak érzelmi, fizikai, lelki nehézségeivel, a depresszióval, a haraggal, a magánnyal. (Nem támogatjuk a válás intézményét, ugyanakkor a már elvált embereknek szükségük van arra, hogy a traumát fel tudják dolgozni és egészséges életet tudjanak kezdeni, családba tudjanak kerülni, illeszkedni.)
Tanácsot ad, kiutat mutat a megbocsátás, önmagunk elfogadása által. Segítséget nyújt a gyereknevelés nehézségeiben, a pénzkezelés mikéntjében. Felkészít arra, hogy hogyan és mikor lehet, illetve célszerű új kapcsolatot kezdeni. Be mutatja azt is, hogy mi a keresztyén álláspont, a Biblia véleménye a válásról.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. 15. terem 2012.11.03. 2012.11.24. 2012.12.08. 2013.01.05. Minden alkalommal: 9-18.30. Paksy Sándor
Felelős párkapcsolati attitűd kialakítása, erősítése A "Játék az élet - az élet nem játék" program egy 5 alkalomból álló kiscsoportos (8-10fő) foglalkozássorozaton keresztül készíti fel a fiatalokat a felelős párkapcsolat kialakítására és megerősítésére az élménypedagógia módszertanát felhasználva.
A program a fiatalok számára fontos kérdésekről fiatalosan, humorosan, élményszerűen, könnyen elérhető módon beszél, és arra készti a résztvevőket, hogy megnyíljanak, és kérdéseiket, problémáikat megfogalmazzák, illetve további lépéseket tegyenek. A következő problémákat egymásra épülő módon dolgozza fel a keresztyén értékrendnek megfelelően:
  • egymás közti bizalom kiépítése, megerősítése
  • társas kommunikációs készségek fejlesztése
  • érzelmi intelligencia fejlesztése
  • párkapcsolati konfliktusok felismerése, kezelése
  • közös célok, tervek megfogalmazása
A program után a szervezők elérhetőek további tanácsadásra (személyesen, telefonon, facebookon, e-mailben).
4032 Debrecen, Egyetem tér 2. 2012. november 2-től minden csütörtökön, pénteken és szombaton. Figyelem! Csoportok bejelentése 3-4 héttel korábban a +36 52 516-863 telefonszámon 10 és 17 óra között és az egyetemigyulekezet@gmail.hu címen. Egyéni bejelentkezés 72 órával előtte a www.egyetemigyulekezet.hu honlapon a megadott időpontokra.

További információ
Püski Dániel, Elek Fanni
Kiadvány házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatosan Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos kiadvány. A projekt területéhez kapcsolódó környezetben, illetve a projektre történő meghívás keretében, valamint a résztvevők körében került terjesztésre. nem releváns nem releváns Püski Dániel
Tanácsadás gyermekgondozásból visszatérőknek Egyéni munkavállalási tanácsadás a gyermekgondozásból visszatérőknek
A tanácsadás célja a gyermekgondozásból visszatérők egyéni támogatása, fejlesztése, foglalkoztatásra való felkészítése, a munkába való elhelyezkedés, a munkában maradás elősegítése, munkaerő-piaci részvétel növelése, és szakmai előmenetel támogatása: a munkaerő-piaci (re)integráció egyéni foglalkozások alkalmazásával. Módszerei: személyes beszélgetések, fejlesztési folyamatokat felmérő kérdőívek, tesztek, egyéni célmeghatározás, állásmegtartó egyéni tanácsadás.
Az egyéni tanácsadás a szülők lehetőségeikhez és szükségleteikhez illeszkedően valósul meg.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. 6. terem 2012. október 19-én, majd minden pénteken 9:30-11:30 Almási Mariann
A szülői feladatokra felkészítő, a gyermeknevelést segítő foglalkozások fiatal házasoknak

A foglalkozásokon házaspárok páros vezetéssel történő lelkigondozása folyik (férj-feleségből álló lelkigondozók és gondozottak). A gondozó házaspár személyes példamutatása és személyes beszámolója nyújt alapot a Biblia, házasságra vonatkozó tanításához. A folyamat lehetőséget ad azoknak a kritikus pontoknak a feltárására és megbeszélésére, amelyek a házasság egészséges működésének alapfeltételei: úgy, mint nyílt kommunikáció, átláthatóság, intimitás, konfliktusok kezelése, megbocsátás stb. A konzultáció sorozat motivációt biztosít a résztvevőkben arra, hogy szükség esetén további segítséget vegyenek igénybe, akár házaspári heteken, akár gyülekezeti házaspári körben.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. 15. terem 2012. november 3-án, majd minden  hónap első szombatján 15:00-17:00 dr. Fazakas Gergely Tamás
Jubilánsok házas csoportja a több éve házasságban élők egészséges házasságáért, családjáért, és a jövő nemzedékért. A célja a házasság ápolása, prevenció. Az egyik kritikus időszak pl. a gyermekek felnövekedése, illetve elindításuk, a családból való távozásuk ideje („üres fészek”). A magára maradó, vagy erre készülő házaspárt már nem, vagy alig tartja össze a gyermeknevelés, ha ez volt a korábbi motiváció, vagy fék. Hogyan lehet ezt megelőzni, kivédeni, hogy ide torzuljon egy házasság? A csoporttagok megbeszélik a tapasztalataikat és iránymutatást kapniuk, hogy fel tudják dolgozni, nem csak ezt, hanem más helyzeteket, konfliktusaikat is. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. 15. terem 2012. december 1-én, majd minden hónap negyedik szombatján 15:00-17:00 Mózes Áronné
A családi életre nevelést segítő tréning Fiatalok működő csoportjai számára olyan tréning, mely segít feldolgozni a félelmeiket, kérdéseiket, tapasztalataikra is építve megmutatja a jól működő család előnyeit. A tréning folyamán megértik, példát látnak, hogy miként kell kezelniük azokat a kihívásokat, melyekkel egy család életfázisai folyamán találkozik, közben saját élményt szereznek a csapdák felismerésére, kikerülésére, megoldására. A tréning érinti kommunikációt, az érzelmek kezelését, kifejezését, a konfliktusok kezelését, a hibák fel- és beismerését, a megbocsátást, a kapcsolat építésének, ápolásának elveit és gyakorlatát. 4032 Debrecen Bolyai u. 25. Lásd később! Kovács Károly és Kovácsné Ember Katalin
A házasságápoló csoport A házasság kritikus pontjainak kezelése – tréning   A fókuszban a megelőzés, a korai tünetek felismerése és időben való kezelése áll. A működő párkapcsolat folyamatos ápolást, gondozást igényel, különösen vonatkozik ez a kommunikációs és konfliktuskezelő készségek fejlesztésére.
Mindemellett nagy hangsúlyt kell fektetni a házassági életciklusok kritikus szakaszaira is (mint pl.: első gyerek születése, üres fészek szindróma) és a házasság különösen nehéz területeire is (pl. szülőkről való leválás, munkanélküliség, házastárs tartós betegsége, krónikusan beteg gyerek).
A tréningek során a résztvevők megismerik a lehetséges probléma- és konfliktuskezelő módszereket. A tréningnek része a pár aktuális szükségletei szerinti csoportos és nyolcszemközti tanácsadás.

Megvalósítás helyszínei:
1. Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközösség, 4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
2. Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 4026 Debrecen, Piac u. 4-6.
3. Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség, 4028 Debrecen, Kassai út 12.
4. Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség, 4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B
Lásd a program tartalmánál! Lásd később! Dr. Veres Sándor és Dr. Veresné Kovács Judit dr. Bajtsi Miklós és dr. Bajtsi Miklós Gáborné
Tréning: munkaerőpiacra visszatérés, családi élet és munka 14.1 A munkaerőpiacról - gyermeknevelésre vállalkozva - hosszabb időszakra kieső munkavállalók munkaerő-piaci visszakapcsolását, illetve bekapcsolását támogató tréning. Tartalmi elemei: A munkáltató, a család és a saját elvárás rendszer közötti különbségből adódó feszültségek oldása; Megcélzott állások és realitásuk feltérképezése, a munkaerőpiac adottságaihoz való alkalmazkodás elősegítése; A munkába állás családra gyakorolt hatásának kezelése; Az elhelyezkedést akadályozó belső tényezők feltárása, saját megküzdési stratégiák felépítése; Felkészülés az álláskeresésre (önéletrajzírás, álláskeresés, interjú); A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi kultúra megismerésének és az adaptáció lehetőségének kihasználása. A program a munkába való visszatérés mellett a tartós bennmaradás is.

Megvalósítás helyszínei:
1. Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközösség, 4032 Debrecen, Bolyai u. 25.
2. Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 4026 Debrecen, Piac u. 4-6.
3. Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség, 4028 Debrecen, Kassai út 12.
4. Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség, 4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B
Lásd a program tartalmánál! Lásd később! Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény
A tréningekhez kapcsolódó, családi, párkapcsolati mediáció
A házaspárok páros vezetéssel történő lelkigondozása. A kelkigondozói folyamat lehetőséget biztosít azoknak a kritikus pontoknak a feltárására és megbeszélésére, amelyek a házasság egészséges működésének alapfeltételei: úgy, mint nyílt kommunikáció, átláthatóság, intimitás, konfliktusok kezelése, megbocsátás stb. A konzultáció sorozat megfelelő motivációt alakít ki a résztvevőkben arra, hogy házasságukat ápolják.
4032 Debrecen Bolyai u. 25. 2012.11.24 és 2012.12.15. 9 ás 18 óra között Dr. Veres Sándor és Dr. Veresné Kovács Judit dr. Bajtsi Miklós és dr. Bajtsi Miklós Gáborné