2024. április 24. - György
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Ingatlanvásárlás az Úrréti közösségünknek

Úrrétje
2016. dec. 5. A Nagyerdei Presbitérium megfogalmazta egy új gyülekezet alapítására vonatkozó szándéknyilatkozatát a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva. Előkészítő megbeszélések sora zajlott a helyszín, az anyagi, a személyi, a támogatói és egyéb kérdésekről.
Támogatók öt évig fokozatosan csökkenő mértékben: Tiszántúli Ref. Egyházkerület most még évi 2 millió, Debreceni Ref. Egyházmegye 1 millió, Amerikai Ref. Egyház 2 millió, Nagyerdei Ref. Egyházközség mint alapító most évi 2 millió forinttal, továbbá más önkéntes adományozók.
2017. szept. 1. Püski Dániel beosztott lelkész és másfél évre Dr. Ittzés Dávid missziói munkatárs szolgálatba állítása. Vasárnapi előkészítő alkalmak, Árpád Vezér Általános Iskola aulájának és két termének bérlése, eszközök beszerzése.
2018. febr. 18. óta minden vasárnap van istentisztelet, és elkezdődött a kiscsoportok fokozatos kialakítása is.
2018. november végétől a Vezér utcán egy lakás bérlése irodai és egyéb missziói feladatok számára.
2018-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházi ingatlanok felújítására és fejlesztésére jelentősebb állami támogatáshoz jutott. Ebből, sok más gyülekezet mellett, mi is részesülhettünk az Úrréti missziós céljaink segítésére 55 millió forint erejéig.
2018 őszén Presbitériumunk döntött a Vezér utca 2. szám alatti (részben már eddig is bérelt) ingatlan 60 millió forintért történő megvásárlásáról. A kulcsátadás december végén megtörtént.
Köszönet az eladónak nagyvonalú, készséges, missziós célunkkal egyetértő és így együttműködő szándékáért.
Ez az épület két szintes, összesen 180m2, mely egy 455 m2 telken található. A tetőtér alkalmas szolgálati lakásnak. A földszinten átalakítás után lenne egy 36 m2 -es terem, valamint iroda, vizesblokk és kis konyha.
Hiányzik még tehát a kapott támogatáson túl 5 millió forint a vételárból és kb. 3 millió forint kellene még az átalakításra, berendezése.
Ha majd elértük, hogy az Úrréti közösségünk önálló, Missziói Egyházközséggé válhat, akkor mi, az alapító Nagyerdei Egyházközség nekik ajándékozzuk ezt az ingatlant.
Meghirdetjük az adakozást ezen ingatlan megvásárlására, átalakítására, berendezésére. Befizethető személyesen, csekken, átutalással, ráírva, hogy „ingatlanra”. Reméljük, hogy a szükséges legalább 8 millió forintot a Nagyerdei Gyülekezet és az Úrréti közösség együtt, Isten iránti hálás szívvel, az elkövetkező hónapokban össze tudja adni.
Bátorítson bennünket ebben a nagy missziói kihívásban Dávid király szava és példája (1Krón 29,3): „Van még birtokomban arany és ezüst, és mivel szeretetet érzek Istenem háza iránt, adok Istenem házára azon felül, amit eddig szereztem a szent házra.”

Püski Lajos

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!