2024. április 24. - György
 • Email:
 • Telefon: 36-52-410-811
 • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Esküvő

Házasságkötésre készülve

A teremtési rend szerint a házasság egy férfi és egy nő életre szóló kizárólagos kapcsolata.

Az együtt járás lehetőség arra, hogy felismerjék a felek, hogy meggyőződésükben, gondolkozásukban, életvezetésükben, terveikben egymáshoz illők és egymást kiegészítők. Ezen idő alatt bölcs dolog keresni az Isten akaratát, hogy az eljegyzés után megfontoltan lépjenek házassági szövetségre.

 • A házasságkötésnek társadalmunkban kialakult gyakorlata szerint a jogi részének kell először megtörténnie az anyakönyvi hivatalban.
 • A keresztyén hitben élők természetes vágya, hogy szövetségükre Isten áldást kérjék.
 • Az anyakönyvi hivatalba való bejelentkezés után a lelkészi hivatalban a lelkipásztorral kell egyeztetni a templomi szertartás időpontját és részleteit. (Tel. 52/410.811)
 • Az esküvőre és a házasságra jegyes beszélgetés által történik a felkészülés.
 • A vallásos neveltetést nem, vagy alig kapott házasulandók számára honlapunkon a felnőttek kereszteléséről és konfirmációjáról szóló részben leírtak adnak az előkészületekhez segítséget.

A református szertartású esküvő tartalmilag három fontos részből áll:

 • 1. Bibliai tanítás, amely a felolvasott igében és az ahhoz kapcsolódó igemagyarázatban jelenik meg.
 • 2. Szövetségkötés, melyet a házasulandók a házassági eskü elmondásával tesznek meg.
 • 3. Áldáskérés, mely az ifjú párért mondott áldást kérő imádságban, az áldásban és a közös éneklésben hangzik el.

Református házassági eskü:

Én ...N.N... | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, |(megyek hozzá), Isten törvénye szerint, | feleségül. |
Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomig vagy holtáig, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője (hűséges segítőtársa) leszek |
Isten engem úgy segítsen. | Ámen.

(A vőlegény a teljes nevét mondja és a menyasszony teljes lánynevét említi. Mindkét fél azonos esküszövegében a zárójeles a feleség része.)

Az esküvő helyszíne

 • Gyülekezetünk Bolyai utcai temploma közel 450 ülőhelyes, fűthető, barátságos, emberléptékű, családias hangulatú épület.
 • Templomunkban kiváló orgona van, és nagyszerű orgonistáink művészien szólaltatják meg. A padokban a közös énekléshez gyülekezeti énekeskönyvek találhatók.
 • A templom körül gépkocsik számára bőséges parkolóhely van.
 • Tömegközlekedési eszközökkel való megközelítését lásd honlapunkon a Magunkról/térkép linknél.
 • A gyülekezetünkhöz tartozó fiatalok esküvőjekor állófogadásra, megvendégelésre a templommal összeépített átriumban van lehetőség.

A házasságkötés utánra

 • a házasság ápolására,
 • lelki-hitbeli megerősödésre,
 • születendő gyermekek neveléséhez
 • közösség megtalálásához....

honlapunkon az Életünkről link pontjai adnak további segítséget.

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!