2024. június 13. - Antal
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Szükséged van valamire?

2022. március 10.

A delphoi Apolló jósda bejáratánál, az előcsarnok oszlopán található a szinte mindenki által ismert felirat: „Γνῶθι σεαυτόν” („Gnóti szeauton”), azaz „Ismerd meg önmagad”!
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy még két másik felirat is van ott (ezen kívül pedig egyébként 147 másikat tulajdonítanak szintén ennek a jósdának). A bejáratnál lévő két további bevésés a „Semmit nem mértéktelenül”, valamint a „Bizonyosság romlást hoz”.
Elgondolkodtató, hogy az életfeladatnak is tekinthető első aforizma mennyire összhangban és egymásra utaltságban van a kevésbé ismert két másikkal - éppen a mai, individualizmusra hajló korunkban mennyire fontos a mértékletességre tanító, és a „mindent tudok” gőgjével szemben intő, két másik ókori bölcsesség is.
Az utóbbi kettő abból a szempontból is összekapcsolódik, hogy a mértékletesség megóv a felfuvalkodottságtól, a gőgösségtől. Mivel a mértékletesség a „mérték” szóból származik, éppen ezért a keresztyén ember számára azt jelenti, hogy Isten mértéke szerint éljen. A Szentírásban a mértékletes szónak kétféle jelentéstartalma van. Egyfelől a mértékletesség azt jelenti, hogy ami nem épít, hanem akár a legkisebb mértékben is rombol, azt határozottan távol kell tartanunk magunktól, függetlenül attól, hogy testi, lelki, vagy szellemi dologról van-e szó. A másik oldalról azt is jelenti, hogy a keresztyén ember azokban a dolgokban is mértéket tud tartani, amiket Isten az ember használatára és élvezetére teremtett.

„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” (1Pt 5,8)                                                        

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!